МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"

 

Курс

Дати за консултации

Дати за изпити

Редовна сесия

Поправителна сесия

I курс