Записването на студенти се извършва във факултетна канцелария на факултет „Стопански”, сграда "РЕКТОРАТ" на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО 
на адрес "Хаджи Димитър" № 4, кабинет 3125 в периода 1.09.2017 г. – 29.09.2017 г.

ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  1. Комплект документи за записване на новоприети студенти (по образец). Купува се от книжарницата в сграда Ректорат;
  2. Квитанция за внесената семестриална такса за обучение;
  3. Документ за платена такса за кандидатстване (25 лева) в офиса на Банка ДСК в сграда Ректорат на ТУ-габрово;
  4. Диплома оригинал и копие  за завършено висше образование;
  5. Лична карта /която след проверка се връща на студента/;
  6. Четири снимки – с формат за паспорт;
  7. Нотариално заверен документ при промяна на имената;
  8. Медицинско удостоверение и Удостоверение от районното психиатрично диспансерно заведение от постоянното местожител­ство на сту­ден­та.
  9. Възстановяващите студентски права представят документ за вне­се­на семестриална такса за обучение.

За всички въпроси, свързани с кандидатстване, записване и обучение, можете да се обръщате на тел.
066 827 515 – факултетна канцелария на факултет „Стопански”;
066 827 539 – организатор учебна дейност на катедра „Мениджмънт”;
066 827 542 – ръководител на магистърската програма;
066 827 278 – технически организатор на Центъра за електронно и дистанционно обучение.