С Протокол № 8 / 25.09.2015 г. Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Технически университет - Габрово със срок на валидност до следващата институционална акредитация: